GIỚI THIỆU VỀ ABM MUSIC

GIỚI THIỆU VỀ ABM MUSIC

định thành lập Trung tâm Nghệ thuật CEG, với mong muốn xây dựng một môi trường đào tạo âm nhạc thực sự gần gũi, ý nghĩa và thân thiện ngoài các trường chuyên nghiệp. Hiện nay, CEG tổ chức các mô hình lớp học: Cá nhân, lớp nhóm 2 học viên và lớp nhóm 6 Học viên với khoảng gần 100 lớp học, hơn 400 học viên mỗi năm với gần 20 giáo viên các bộ môn: Piano, Guitar, Violon, Thanh nhạc, kèn, trống quyết định thành lập Trung tâm Nghệ thuật CEG, với mong muốn xây dựng một môi trường đào tạo âm nhạc thực sự gần gũi, ý nghĩa và thân thiện ngoài các trường chuyên nghiệp. Hiện nay, CEG tổ chức các mô hình lớp học: Cá nhân, lớp nhóm 2 học viên và lớp nhóm 6 Học viên với khoảng gần 100 lớp học, hơn 400 học viên mỗi năm với gần 20 giáo viên các bộ môn:
Xem tiếp

KHO NHẠC CỤ

Piano cơ

Định thành lập Trung tâm Nghệ thuật CEG, với mong muốn xây dựng một môi trường đào tạo âm nhạc thực sự gần gũi, ý nghĩa và thân thiện ngoài các trường chuyên nghiệp. Hiện nay, CEG tổ chức các mô hình lớp học: Cá nhân, lớp nhóm 2 học viên và lớp nhóm 6 Học viên với khoảng gần 100 lớp học, hơn 400 học viên mỗi năm với gần 20 giáo viên

Piano cơ

LỢI ÍCH CỦA ÂM NHẠC

GIỚI THIỆU VỀ ABM MUSIC

GIỚI THIỆU VỀ ABM MUSIC

định thành lập Trung tâm Nghệ thuật CEG, với mong muốn xây dựng một môi trường đào tạo âm nhạc thực sự gần gũi, ý nghĩa v� thân thiện ngoài các trường chuyên nghiệp. Hiện…
GIỚI THIỆU VỀ ABM MUSIC

GIỚI THIỆU VỀ ABM MUSIC

định thành lập Trung tâm Nghệ thuật CEG, với mong muốn xây dựng một môi trường đào tạo âm nhạc thực sự gần gũi, ý nghĩa v� thân thiện ngoài các trường chuyên nghiệp. Hiện…
GIỚI THIỆU VỀ ABM MUSIC

GIỚI THIỆU VỀ ABM MUSIC

định thành lập Trung tâm Nghệ thuật CEG, với mong muốn xây dựng một môi trường đào tạo âm nhạc thực sự gần gũi, ý nghĩa v� thân thiện ngoài các trường chuyên nghiệp. Hiện…
GIỚI THIỆU VỀ ABM MUSIC

GIỚI THIỆU VỀ ABM MUSIC

định thành lập Trung tâm Nghệ thuật CEG, với mong muốn xây dựng một môi trường đào tạo âm nhạc thực sự gần gũi, ý nghĩa v� thân thiện ngoài các trường chuyên nghiệp. Hiện…

GÓC CẢM NHẬN

1 If you are using navs to provide a navigation bar, be sure to add a role="navigation" to the most logical parent container of the , or wrap a element around the whole navigation. Do not add the role to the itself, as this would prevent it from being announced as an actual list by assistive technologies.If you are using navs to provide a navigation bar, be sure to add a role="navigation" to the most logical parent container of the , or wrap a element around the whole navigation. Do not add the role to the itself, as this would prevent it from being announced as an actual list by assistive technologies.

Chị Linh - Ocar XEM CHI TIẾT

If you are using navs to provide a navigation bar, be sure to add a role="navigation" to the most logical parent container of the , or wrap a element around the whole navigation. Do not add the role to the itself, as this would prevent it from being announced as an actual list by assistive technologies.If you are using navs to provide a navigation bar, be sure to add a role="navigation" to the most logical parent container of the , or wrap a element around the whole navigation. Do not add the role to the itself, as this would prevent it from being announced as an actual list by assistive technologies.

Chị Linh - Ocar XEM CHI TIẾT

2 If you are using navs to provide a navigation bar, be sure to add a role="navigation" to the most logical parent container of the , or wrap a element around the whole navigation. Do not add the role to the itself, as this would prevent it from being announced as an actual list by assistive technologies.If you are using navs to provide a navigation bar, be sure to add a role="navigation" to the most logical parent container of the , or wrap a element around the whole navigation. Do not add the role to the itself, as this would prevent it from being announced as an actual list by assistive technologies.

Chị Linh - Ocar XEM CHI TIẾT

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

NGUYỄN THÙY LINH

Giáo viên - Piano

NGUYỄN THÙY LINH

Giáo viên - Guita

NGUYỄN THÙY LINH

Giáo viên - Guita

NGUYỄN THÙY LINH

Giáo viên - Guita

NGUYỄN THÙY LINH

Giáo viên - Guita

NGUYỄN THÙY LINH

Giáo viên - Piano