Giờ mở cửa
8h-21h hàng ngày

Đàn guitar

Ghi ta đã có sự phát triển mạnh mẽ trong mọi tầng lớp xã hội. Cùng với những biến chuyển mới trong đời sống nghệ thuật, kinh tế, xã hội, chính trị, tiếng đàn ghita đã rẽ sang các nhánh mới như nhạc rock, nhạc jazz và trở thành nhạc cụ phổ thông nhất trong đời sống âm nhạc hiện đại.

Đàn guitar điện Samick

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar điện Samick

Đàn guitar điện Samick

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành:
Giá:1,500,000VNĐ

Đàn guitar History HFG-ST-TS

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar History HFG-ST-TS

Đàn guitar History HFG-ST-TS

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng
Giá:1,500,000VNĐ

Đàn guitar Kgarage Unior FG-25

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Kgarage Unior FG-25

Đàn guitar Kgarage Unior FG-25

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng
Giá:800,000VNĐ

Đàn guitar Yamaha CG-120A

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Yamaha CG-120A

Đàn guitar Yamaha CG-120A

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng
Giá:4,000,000VNĐ

Đàn guitar Aria W-150

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Aria W-150

Đàn guitar Aria W-150

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar GRANADA-80

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar GRANADA-80

Đàn guitar GRANADA-80

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar SX OM160 NA

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar SX OM160 NA

Đàn guitar SX OM160 NA

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar LEGEND LAW-25BS

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar LEGEND LAW-25BS

Đàn guitar LEGEND LAW-25BS

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar ELVJS F-150

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar ELVJS F-150

Đàn guitar ELVJS F-150

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng
Giá:1,500,000VNĐ

Đàn guitar Atlas 120

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Atlas 120

Đàn guitar Atlas 120

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng
Giá:2,000,000VNĐ

Đàn guitar Morris W-20

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Morris W-20

Đàn guitar Morris W-20

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar Yamaha C-150

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Yamaha C-150

Đàn guitar Yamaha C-150

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng
 Trang:    1  2  3  4