Giờ mở cửa
8h-21h hàng ngày

Đàn guitar

Ghi ta đã có sự phát triển mạnh mẽ trong mọi tầng lớp xã hội. Cùng với những biến chuyển mới trong đời sống nghệ thuật, kinh tế, xã hội, chính trị, tiếng đàn ghita đã rẽ sang các nhánh mới như nhạc rock, nhạc jazz và trở thành nhạc cụ phổ thông nhất trong đời sống âm nhạc hiện đại.

Đàn guitar Yamaha G-80A

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Yamaha G-80A

Đàn guitar Yamaha G-80A

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar Yamaha FG-110

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Yamaha FG-110

Đàn guitar Yamaha FG-110

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar EL Martin 18

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar EL Martin 18

Đàn guitar EL Martin 18

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar Yamaha FG-720S

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Yamaha FG-720S

Đàn guitar Yamaha FG-720S

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar Yamaha FG-201

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Yamaha FG-201

Đàn guitar Yamaha FG-201

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar Yamaha FG-201B

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Yamaha FG-201B

Đàn guitar Yamaha FG-201B

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar Yamaha G-120

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Yamaha G-120

Đàn guitar Yamaha G-120

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar Morris W-25

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Morris W-25

Đàn guitar Morris W-25

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar Zen-on Gut 80

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Zen-on Gut 80

Đàn guitar Zen-on Gut 80

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar Yamaha G-70D

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Yamaha G-70D

Đàn guitar Yamaha G-70D

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar Yamaha Dynami 20

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Yamaha Dynami 20

Đàn guitar Yamaha Dynami 20

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng
 Trang:    1  2  3  4