Giờ mở cửa
8h-21h hàng ngày

Đàn guitar

Ghi ta đã có sự phát triển mạnh mẽ trong mọi tầng lớp xã hội. Cùng với những biến chuyển mới trong đời sống nghệ thuật, kinh tế, xã hội, chính trị, tiếng đàn ghita đã rẽ sang các nhánh mới như nhạc rock, nhạc jazz và trở thành nhạc cụ phổ thông nhất trong đời sống âm nhạc hiện đại.

Đàn guitar Yamaha G-50A

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Yamaha G-50A

Đàn guitar Yamaha G-50A

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar Yamaha G-100D

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Yamaha G-100D

Đàn guitar Yamaha G-100D

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar Suzuki C-10

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Suzuki C-10

Đàn guitar Suzuki C-10

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar Yamaha G-90A

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Yamaha G-90A

Đàn guitar Yamaha G-90A

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar Hotta 150

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Hotta 150

Đàn guitar Hotta 150

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar Legend LAW-18N

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Legend LAW-18N

Đàn guitar Legend LAW-18N

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar Suzuki F-130

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Suzuki F-130

Đàn guitar Suzuki F-130

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar Yamaha FG-151B

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Yamaha FG-151B

Đàn guitar Yamaha FG-151B

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar Suzuki C-150

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar Suzuki C-150

Đàn guitar Suzuki C-150

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng

Đàn guitar SaeHan SD51N

Xuất xứ: Nhật Bản
Đàn guitar SaeHan SD51N

Đàn guitar SaeHan SD51N

Tình trạng: Đã qua sử dụng
Bảo hành: 6 tháng
 Trang:    1  2  3  4